Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

.

.

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Φίλες και Φίλοι,

Μέσα από την ατομική, κοινωνική και πολιτική μου εμπειρία, μα πάνω από όλα, ως πολίτης ενός οργανωμένου κράτους, με αφορμή τη διοικητική μεταρρύθμιση, μου δίνετε η ευκαιρία να καταθέσω το πώς βλέπω και το πως θέλω τις σχέσεις μου με το Διοικητικό σύστημα της χώρας που ζω.
Είναι κοινή παραδοχή και ομολογία ότι, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει όχι μόνο δεν υπάρχει ικανοποιητική σχέση κράτους – πολίτη, αλλά αντίθετα επικρατεί σύγχυση σε ρόλους αρμοδιότητας και λειτουργίας σε ολόκληρη τη διοικητική διαβάθμιση.


Αποτέλεσμα: δυσλειτουργία, ανευθυνότητα, γραφειοκρατία, διαφθορά, αναποτελεσματικότητα με θύμα πάντα τον πολίτη.


Κράτος, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι, ιδρύματα, οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα όλα λειτουργούν μαζί, αλληλοσυμπληρώνονται και ταυτόχρονα αλληλοαναιρούνται.


Πιστεύω ότι όσο πιο απλές και διακριτές είναι οι δομές ενός κράτους τόσο πιο κατανοητές είναι από τους πολίτες και άρα πιο αποτελεσματική η σχέση του μαζί τους.


Τι σημαίνει αυτό:


• Κεντρικό Κράτος με αρμοδιότητες εθνικές και διεθνούς σημασίας.


• Περιφέρειες με περιφερειακά διαμερίσματα και αρμοδιότητες υπερτοπικές βάση γεωγραφικών πληθυσμιακών ιστορικών δεδομένων.


• Ισχυροί Δήμοι με δημοτικά διαμερίσματα όπου χρειάζεται, αρμόδιοι για όλα τα τοπικά ζητήματα και προβλήματα.


• Και τα τρία επίπεδα Διοίκησης με Δημοκρατική εκλογή, με ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες και υπηρεσιακές ευθύνες.


• Και τα τρία επίπεδα Διοίκησης με οικονομική αυτοτέλεια με αποκεντρωμένη και σαφή κατανομή πόρων μέσα από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, στηριγμένο κυρίως σε άμεσους φόρους.


Έτσι ως πολίτης θα ξέρω τι μου γίνεται για τις υποχρεώσεις μου κα για τα δικαιώματα μου.


Έτσι καταλαβαίνω τη Δημοκρατική οργάνωση, τη Διοικητική Δομή, την οικονομική αυτοτέλεια.


Όλα τα άλλα μόνο πολυπλοκότητα και αναποτελεσματικότητα φέρνουν, όπως επί πολλά χρόνια τώρα γίνεται με αρμόδιους και αναρμόδιους, με δίκαιους και άδικους, με θύτες και θύματα.


Πιο ειδικά για τον Καλλικράτη:


• Ο τρόπος ζωής, οι σύγχρονες ανάγκες έχουν αλλάξει τα πληθυσμιακά δεδομένα έχουν μεταβληθεί, οι μετακινήσεις έχουν πλέον άλλα χαρακτηριστικά, οι τεχνολογίες παρέχουν άλλες δυνατότητες.


• Η εργασία, η εκπαίδευση, η υγεία, η κατοικία, η αναψυχή, η άθληση, ο πολιτισμός είναι στοιχεία της ζωής που απαιτούν ευρύτερη αλλά και ενιαία αντιμετώπιση οργανωτικά, χωροταξικά, οικονομικά


• Μια κοινή οργάνωση μέσα από ένα άρτιο διοικητικό σύστημα και ένα αποτελεσματικό υπηρεσιακό μηχανισμό είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας.


• Αναγκαία βέβαια προϋπόθεση είναι η εξέλιξη αυτή να συνδυαστεί με μια σταθερή οικονομική κατανομή τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους.


• Η θεσμοθέτηση του 1ου Καποδίστρια που έδωσε δυνατότητες ανάπτυξης στις ξεχασμένες κοινότητες, σε συνδυασμό με τα διδάγματα από λάθη και παραλήψεις στην εφαρμογή του αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο οδηγό για την επιτυχημένη εφαρμογή του Καλλικράτη.


Δε θα μπορούσα να υποτιμήσω την ιστορική παράδοση, τα συναισθηματικά ζητήματα, τη δύναμη της συνήθειας, τα μικροσυμφέροντα.


Όμως με μια βαθιά Δημοκρατική διεργασία διαλόγου, που θα εξασφαλίσει συναίνεση και μπροστά στη θετικά κοινωνική εξέλιξη της αντιμετώπισης πολλών χρόνιων και σύγχρονων προβλημάτων της ζωής μας, η μεταρρύθμιση αξίζει και πρέπει να προχωρήσει.


Στα πλαίσια ενός γενικότερου ολοκληρωμένου σχεδίου με ξεκάθαρα δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο γεωφυσικός χώρος, ο ιστορικός χαρακτήρας, οι διοικητικές λειτουργίες θα μπορούσε στο μέλλον και η πόλη μας να ωφεληθεί από μια τέτοια εξέλιξη μακριά από άλλες σκοπιμότητες.


Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει τους φαινόμενα διαφθοράς που κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών με τις υπηρεσίες του κράτους κάτω από οποιεσδήποτε οργανωτικές συνθήκες.


Και ακόμα να μπεί οριστικά τέλος στην πελατιακή σχέση πολίτη-πολιτικών, που παράγει την αναξιοκρατία και την κοινωνική αδικία.

Οι σκέψεις μου αυτές δεν είναι αναζήτηση απλά μιας εκσυγχρονιστικής λειτουργικής πρότασης για το κράτος και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Είναι πάνω από όλα πιστεύω μια ανοιχτή Δημοκρατική αντίληψη για την κοινωνία μας και τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τον ίδιον και το μέλλον του.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ


ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ


«ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ»


Δεν υπάρχουν σχόλια: