Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

.

.

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2ος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

2ος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Όταν μου ζητήθηκε να γράψω τις σκέψεις μου για το πώς βλέπω την Διοικητική Μεταρρύθμιση του κράτους και τον 2ο Καποδίστρια, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν να ενημερωθώ για τις προτάσεις των κομμάτων της Αυτοδιοίκησης, τις εισηγήσεις ειδικών, τεχνοκρατών κ.λ.π. και να τοποθετηθώ με βάση αυτές κάνοντας τη σχετική πρόσθεση ή αφαίρεση.Άλλαξα όμως γνώμη και προτίμησα κάτι πιο αληθινό, μέσα από την ατομική και κοινωνική μου εμπειρία, σύμφωνα με τις επιθυμίες μου ως πολίτης ενός οργανωμένου κράτους, να καταθέσω τα δικά μου θέλω, τα δικά μου πιστεύω για το πώς βλέπω τις σχέσεις μου με το Διοικητικό σύστημα της χώρας που ζω.


Έτσι απλά χωρίς τις τεχνοκρατικές γνώσεις των ειδικών ή τις επεξεργασμένες προτάσεις των πολιτικών που πολλές φορές προτείνουν και αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.


Πιστεύω λοιπόν ότι, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει όχι μόνο δεν υπάρχει ικανοποιητική σχέση κράτους – πολίτη, αλλά αντίθετα επικρατεί μια μεγάλη σύγχυση σε ρόλους αρμοδιότητος και λειτουργίας σε ολόκληρη τη διοικητική διαβάθμιση.


Κράτος, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι, ιδρύματα, οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα όλα λειτουργούν μαζί, αλληλοσυμπληρώνονται και ταυτόχρονα αλληλοαναιρούνται.


Αποτέλεσμα: δυσλειτουργία, ανευθυνότητα, γραφειοκρατία, διαφθορά, με θύμα πάντα τον πολίτη.


Και σαν να μη μας φτάνουν όλα αυτά τώρα ακούμε και για Μητροπολιτική Διακυβέρνηση, Μητροπολιτικές Περιφέρειες, Μητροπολιτικούς Δήμους κ.λ.π.


Πιστεύω ότι όσο πιο απλές είναι οι δομές ενός κράτους τόσο πιο κατανοητές είναι από τους πολίτες και άρα πιο αποτελεσματική η σχέση του μαζί τους.


Απλές και διακριτές τι εννοώ:


Κεντρικό Κράτος με αρμοδιότητες εθνικές και διεθνούς σημασίας.


Περιφέρειες με Νομαρχιακά διαμερίσματα και αρμοδιότητες υπερτοπικές βάση γεωγραφικών πληθυσμιακών ιστορικών δεδομένων.


Ισχυροί Δήμοι με δημοτικά διαμερίσματα όπου χρειάζεται, αρμόδιοι για όλα τα τοπικά ζητήματα και προβλήματα.


Και τα τρία επίπεδα Διοίκησης με Δημοκρατική εκλογή, με καθορισμένες αρμοδιότητες και υπηρεσιακές ευθύνες.


Και τα τρία επίπεδα Διοίκησης με καθαρή οικονομική αυτοτέλεια μέσα από την αποκεντρωμένη και σαφή κατανομή ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος στηριγμένου κυρίως σε άμεσους φόρους.


Έτσι ως πολίτης νιώθω πως θα ξέρω τι μου γίνεται για τις υποχρεώσεις μου κα για τα δικαιώματα μου.


Έτσι καταλαβαίνω την Δημοκρατική οργάνωση, την Διοικητική Δομή, την οικονομική αυτοτέλεια.


Όλα τα άλλα μόνο πολυπλοκότητα, σύγχυση και αναποτελεσματικότητα φέρνουν, όπως επί πολλά χρόνια τώρα γίνεται με αρμόδιους και αναρμόδιους, με δίκαιους και άδικους, με θύτες και θύματα.


Πιο ειδικά για τον 2ο Καποδίστρια:


Ισχυροί Δήμοι λοιπόν, Ναι σημαίνει 2ος Καποδίστριας.


Ο τρόπος ζωής, οι σύγχρονες ανάγκες έχουν αλλάξει τα πληθυσμιακά δεδομένα έχουν μεταβληθεί, οι μετακινήσεις έχουν πλέον άλλα χαρακτηριστικά, οι τεχνολογίες παρέχουν άλλες δυνατότητες.


Η εργασία, η εκπαίδευση, η υγεία, η κατοικία, η αναψυχή, η άθληση, ο πολιτισμός είναι στοιχεία της ζωής που απαιτούν ευρύτερη αλλά και ενιαία αντιμετώπιση οργανωτικά, χωροταξικά, οικονομικά


Μια κοινή οργάνωση μέσα από ένα άρτιο διοικητικό σύστημα και ένα αποτελεσματικό υπηρεσιακό μηχανισμό είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας .


Αναγκαία βέβαια προϋπόθεση είναι η εξέλιξη αυτή να συνδυαστεί με μια σταθερή οικονομική στήριξη τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους.


Η θεσμοθέτηση του 1ου Καποδίστρια που έδωσε δυνατότητες ανάπτυξης στις ξεχασμένες κοινότητες, σε συνδυασμό με τα διδάγματα από λάθη και παραλήψεις στην εφαρμογή του αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο οδηγό για την επιτυχημένη εφαρμογή του 2ου Καποδίστρια


Δε θα μπορούσα να υποτιμήσω την ιστορική παράδοση, τα συναισθηματικά ζητήματα, τη δύναμη της συνήθειας, τα μικροσυμφέροντα.


Όμως με μια βαθιά Δημοκρατική διεργασία διαλόγου που θα εξασφαλίσει συναίνεση και μπροστά στην θετικά κοινωνική εξέλιξη της αντιμετώπισης πολλών χρόνιων και σύγχρονων προβλημάτων της ζωής μας, αξίζει να προχωρήσουν.


Στα πλαίσια ενός γενικότερου ολοκληρωμένου σχεδίου με δίκαια και δημοκρατικά αποδεκτά χαρακτηριστικά θα μπορούσε στο μέλλον και η πόλη μας να ωφεληθεί από μια τέτοια εξέλιξη.


Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει τους φαινόμενα διαφθοράς που κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών με τις υπηρεσίες του κράτους κάτω από οποιεσδήποτε οργανωτικές συνθήκες πράγμα που έως σήμερα δεν γίνεται.


Οι σκέψεις μου αυτές δεν είναι αναζήτηση απλά μιας εκσυγχρονιστικής λειτουργικής πρότασης για το κράτος και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Είναι πάνω από όλα πιστεύω μια ανοιχτή Δημοκρατική αντίληψη για την κοινωνία μας και τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τον ίδιον και το μέλλον του.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ»
Δεν υπάρχουν σχόλια: